1.

Сайт vfkrisk.narod.ru

http://vfkrisk.narod.ru/ - Chernivtsi
2.
Storozhynets city site

Storozhynets city site

http://st.cv.ua/ - Chernivtsi
Humor, chat, online games.