1.
Chernovtsy billiards

Chernovtsy billiards

http://www.billards.narod.ru/ - Chernivtsi
Chernovtsy billiards clubs.
2.

"DRUZI"

http://www.druzi.cv.ua - Chernivtsi