1.
Kharkov National University

Kharkov National University

http://univer.kharkov.ua/ - Kharkiv
Site of Kharkov National University: departments, library, newspaper.