1.

Церква "Царство Бога"

http://www.kingdom-god.com.ua - Poltava