Научная конференция "Наука и практика 2007" - detailed information about the site

Назва: Наукова конференція "Наука та практика 2007"

Название: Научная конференция "Наука и практика 2007"Link: http://www.pdaa.com.ua/np/

Опис: Інформація, секції, статті.
Описание: Информация, секции, статьи.
Registered: 2007-06-16 10:44:00