STF KNUBA site - detailed information about the site

Назва: Ov.com.ua

Название: Ov.com.ua

Title: STF KNUBA site

Сategories: Students sites

Link: http://www.ov.com.ua/

Region: Kiev
Опис: Мережеве співтовариство студентів і випускників санітарно-технічного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). Методичні вказівки, фахові книги, приклади розрахункових робіт.
Описание: Сетевое сообщество студентов и выпускников санитарно-технического факультета Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА). Методические указания, книги по специальности, примеры расчетных работ.
Description: Web community of students and graduates of STF KNUBA
Registered: 2007-02-01 16:23:00