Don't talk - detailed information about the site

Назва: Не Базікай

Название: Не Болтай

Title: Don't talk

Сategories: Private pages

Link: http://allspy.htmlplanet.com/

Region: Kiev
Опис: Сайт про промисловий шпіонаж. Схеми жучків, закладних пристроїв, перехоплення ПЕМІН, радіомікрофони-мікропередавачі, телефонні ретранслятори, лазерні мікрофони, шумогенератори, приймачі спецдіапазону, детектори поля, та інші шпигунські штучки.
Описание: Сайт о промышленном шпионаже. Схемы жучков, закладных устройств, перехвата ПЭМИН, радиомикрофонов микропередатчиков, телефонных ретрансляторов, лазерных микрофонов, шумогенераторов, приемников спецдиапазона, детекторов поля, и прочих шпионских штучек
Description: Site is dedicated to industrial espionage.
Registered: 2004-08-16 07:18:00