Sparing-Vist Center - detailed information about the site

Назва: Компанія "Спарінг-Віст Центр"

Название: Компания "Спаринг-Вист Центр"

Title: Sparing-Vist Center

Сategories: Radio/Electronics , Measuring equipment

Link: http://www.ecotest.ua/

Region: Lviv
Опис: Виробництво приладів: дозиметрів-радіометрів, блоків детектування нейтронного і гамма-випромінювання. Інформація про компанію і продукцію.
Описание: Производство приборов: дозиметров-радиометров, блоков детектирования нейтронного и гамма-излучения. Информация о компании и продукции.
Description: Manufacture of devices: dosimeters-radiometers, blocks of detecting neutron and scale-radiation. Information about the company and production.
Registered: 2005-09-03 20:19:00