Образовательное агентство "Аспект" - detailed information about the site

Назва: Освітнє агентство "Аспект"

Название: Образовательное агентство "Аспект"Link: http:// http://aspect.ua

Опис: Навчання за кордоном: вивчення іноземних мов для дітей та молоді, мовні табори для дітей під час шкільних канікул, школи-пансіони за кордоном.
Описание: Обучение за рубежом: изучение иностранных языков для детей и молодежи, языковые лагеря для детей во время школьных каникул, школы-пансионы за границей.
Registered: 2005-09-24 20:35:00