Молодежь к Иисусу - detailed information about the site

Назва: Молодь до Ісуса

Название: Молодежь к ИисусуLink: http://esearch.nm.ru/

Опис: Молодіжна християнська організація м. Львова, спрямована на спільне служіння Богові і суспільству, розвиток християнського світогляду серед молоді та студентів, основана на принципах релігійноі терпимості та любові Христа.
Описание: Молодежная христианская организация г. Львова, направленная на общее служение Боу и обществу, развитие христианского мировоззрения среди молодежи и студентов, основанная на принципах религиозной терпимости и любви.
Registered: 2005-12-20 16:20:00