Incubators "INKA" - detailed information about the site

Назва: Інкубатори "ІНКА"

Название: Икубаторы "ИНКА"

Title: Incubators "INKA"

Сategories: Agricultural equipment/Equipment

Link: http://www.inki.com.ua/

Region: Kharkiv
Опис: Виробництво інкубаторів для розведення птахів.
Описание: Производство инкубаторов для разведения птицы.
Description: Incubators for poultry rearing producing.
Registered: 2001-12-26 17:40:00