Company "Linecom" - detailed information about the site

Назва: ТОВ "Компанія Лайнком"

Название: ООО "Компания Лайнком"

Title: Company "Linecom"

Сategories: Telecommunicational devices

Link: http://www.line.com.ua/

Region: Poltava
Опис: Компанії презентує технології зв'язку: обладнання та сервіс.
Описание: Компания представляет технологии в области связи: оборудование и сервис.
Description: Company presents communication technologies: equipment and service.
Registered: 2002-02-04 12:24:00