Ukrtelecom Yalta department - detailed information about the site

Назва: ВАТ "Укртелеком" ЦЕС № 5 м. Ялта

Название: ОАО "Укртелеком" ЦЭС № 5 г. Ялта

Title: Ukrtelecom Yalta department

Сategories: Telecommunication companies

Link: http://www.ukrtelecom-5.narod.ru/

Region: Crimea
Опис: Сайт ВАТ "Укртелеком" ЦЕС № 5 м. Ялта: тарифи, новини підприємства.
Описание: ОАО "Укртелеком" ЦЭС № 5 г. Ялта: тарифы, настройки, новости предприятия.
Description: Site of Ukrtelecom Yalta department.
Registered: 2002-05-30 17:33:00