European integration centre - detailed information about the site

Назва: Центр європейської інтеграції

Название: Центр европейской интеграции

Title: European integration centre

Сategories: Investment

Link: http://www.cei.lviv.ua/

Region: Lviv
Опис: Центр європейської інтеграції є елементом створюваної в західному регіоні інфраструктури підтримки інноваційної діяльності.
Описание: Центр европейской интеграции является элементом создаваемой в западном регионе инфраструктуры поддержки инновационной деятельности.
Description: European integration centre - innovation support.
Registered: 2001-09-18 10:39:00