Company "Promsat" - industrial automation systems - detailed information about the site

Назва: Компанія "Промсат" - промислові системи автоматиза

Название: Компания "Промсат" - промышленные системы автомати

Title: Company "Promsat" - industrial automation systems

Сategories: Automation

Link: http://www.promsat.com/

Region: Kiev
Опис: Інформація про компанію та діяльність: розробка і виробництво систем і засобів автоматизації (перетворювачі сигналів, контролери, промислові комп'ютери).
Описание: Информация о компании и деятельности: разработка и производство систем и средств автоматизации (преобразователи сигналов, контроллеры, промышленные компьютеры).
Description: The information on the company and activity.
Registered: 2003-04-17 19:18:00