ООО "Мега-Тех" - detailed information about the site

Назва: ТОВ "Мега-Тех"

Название: ООО "Мега-Тех"Link: http://www.mega-tex.com.ua/

Опис: Розробка, виробництво обладнання для забою худоби та м’ясопереробки.
Описание: Разработка, производство оборудования для убоя скота и мясопереработки.
Registered: 2007-10-19 13:24:21