Отдел механики жидких и затвердевающих сплавов ФТИМС НАНУ - detailed information about the site

Назва: Відділ механіки рідких і твердіючих сплавів ФТІМС НАНУ

Название: Отдел механики жидких и затвердевающих сплавов ФТИМС НАНУLink: http://foundry.org.ua/

Опис: Інформація про наукові розробки відділу.
Описание: Информация о научных разработках отдела.
Registered: 2007-10-24 14:39:34