Центр "Адаптация" - detailed information about the site

Назва: Центр "Адаптація"

Название: Центр "Адаптация"Link: http://adapt.kiev.ua

Опис: Оцінка нерухомості, транспортних засобів, устаткування, бізнесу, рухомого майна, акцій, цінних паперів, обьектов інтелектуальної власності, нематеріальних активів, майнових прав.
Описание: Оценка недвижимости, транспортных средств, оборудования, бизнеса, движимого имущества, акций, ценных бумаг, обьектов интеллектуальной собственности, нематериальных активов, имущественных прав.
Registered: 2007-11-09 13:03:05