Социологическая лаборатория - detailed information about the site

Назва: Соціологична лабораторія

Название: Социологическая лабораторияLink: http://sociology.in.ua/

Опис: Моніторинг процесів та тенденцій, проведення соціологічних та соціометричних досліджень, вивчення громадської думки з приводу обраної тематики.
Описание: Мониторинг процессов и тенденций, проведение социологических и социометрических исследований, изучение общественного мнения.
Registered: 2007-11-22 16:27:31