Сайт "Свет для незрячих" - detailed information about the site

Назва: Сайт "Світло для незрячих"

Название: Сайт "Свет для незрячих"Link: http://www.svitlo.com.ua

Опис: Інформація про реабілітацію незрячих, впровадженню спеціальних комп'ютерних технологій для тих, хто погано бачить.
Описание: Информация о реабилитации незрячих, внедрению специальных компьютерных технологий для тех, кто плохо видит.
Registered: 2008-10-14 14:27:33