Информационно-вычислительная система "КВАРТАЛ" - detailed information about the site

Назва: Інформаційно-обчислювальна система "КВАРТАЛ"

Название: Информационно-вычислительная система "КВАРТАЛ"Link: http://www.quartal.com.ua

Опис: Розрахунок комунальних платежів, ведення бухгалтерського і складського обліку, збір витрат і формування собівартості вироблюваних послуг і товарів.
Описание: Расчет коммунальных платежей, ведение бухгалтерского и складского учета, сбор затрат и формирование себестоимости производимых услуг и товаров.
Registered: 2008-02-20 16:15:00