Сайт "Хорошие Песни" - detailed information about the site

Назва: Сайт "Хороші Пісні"

Название: Сайт "Хорошие Песни"Link: http://goodsongs.com.ua/

Опис: Збірка текстів пісень.
Описание: Сборник текстов песен.
Registered: 2008-12-02 13:29:54