Национальная медицинская академия последипломного образования - detailed information about the site

Назва: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Название: Национальная медицинская академия последипломного образованияLink: http://www.nmapo.edu.ua

Опис: Інформація про діяльність, навчання і дослідження, наукові програми, клінічну роботу.
Описание: Информация о деятельности, обучении и исследованиях, научных программах, клинической работе.
Registered: 2010-08-30 13:48:02