Украинский антикризисный сайт - detailed information about the site

Назва: Український антикризовий сайт

Название: Украинский антикризисный сайтLink: http://www.crizis.ho.com.ua/

Опис: Про антикризовий менеджмент: нормативні акти, що регулюють питання відновлення платоспроможності та банкрутства, документи тощо.
Описание: Об антикризисном менеджменте: нормативные акты, регулирующие вопросы восстановления платежеспособности и банкротства, документы и т.д.
Registered: 2007-02-09 14:15:00