1.
"Podilska zorya" - regional newspaper's blog

"Podilska zorya" - regional newspaper's blog

http://zorya.blog.net.ua/ - Vinnytsa
All news from Vinniza region
2.
"Kolorit" - Jmerinka newspaper's blog

"Kolorit" - Jmerinka newspaper's blog

http://kolorit.blog.net.ua/ - Vinnytsa
All news from Jmerinka
3.

Сайт bloggerit.spaces.live.com

http://bloggerit.spaces.live.com/ - Vinnytsa