Предприятие "Микрол" - детальная информация о сайте

Назва: Підприємство "Мікрол"

Название: Предприятие "Микрол"

Title: Company "Microl"

Рубрики: Радио, электроника , Железо ПК

Ссылка: http://microl.com.ua/

Регион: Ивано-Франковск
Опис: Виробництво засобів для автоматизації технологічних процесів (мікропроцесорні контролери, модернізовані модулі контролерів ЛОМІКОНТ, РЕМІКОНТ - модулі процесора, пам'яті).
Описание: Производство средств для автоматизации технологических процессов (микропроцессорные контроллеры, модернизированные модули контроллеров ЛОМИКОНТ, РЕМИКОНТ - модули процессора, памяти, УСО).
Description: Company "Microl" produce means for automation of technological processes (the microprocessor controllers, the modernized modules of controllers LOMIKONT, REMICONT - modules of the processor, memory).
Зарегистрирован: 2002-07-03 17:05:00