Сайт "Свет для незрячих" - детальная информация о сайте

Назва: Сайт "Світло для незрячих"

Название: Сайт "Свет для незрячих"Ссылка: http://www.svitlo.com.ua

Опис: Інформація про реабілітацію незрячих, впровадженню спеціальних комп'ютерних технологій для тих, хто погано бачить.
Описание: Информация о реабилитации незрячих, внедрению специальных компьютерных технологий для тех, кто плохо видит.
Зарегистрирован: 2008-10-14 14:27:33