Громадська органiзацiя "Система термiнiв" - детальна інформація про сайт

Назва: Громадська органiзацiя "Система термiнiв"

Название: Общественная организация "Система терминов"Посилання: http://systematerminorum.narod.ru/

Опис: Міркування про ідеологію, політику, право з терміністської точки зору. Спроби реструктуризації суспільних відносин.
Описание: Размышления об идеологии, политике, праве с терминистской точки зрения. Попытки реструктуризации общественных отношений.
Зареєстрован: 2005-08-29 15:23:00