Сайт "Network Administrator" - детальна інформація про сайт

Назва: Сайт "Network Administrator"

Название: Сайт "Network Administrator"

Title: Network Administrator

Рубрики: Документація по програмуванню , Інформація про комп'ютер

Посилання: http://na.net.ua/

Регіон: Київ
Опис: Матеріали по: Unіx, Lіnux, Freebsd, Openbsd, Solarіs, Cіsco, настроюванню, адмініструванню; мережі, протоколи, безпека, програмування, софт, документація.
Описание: Материалы по: Unix, Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, Cisco, настройке, администрированию; сети, протоколы, безопасность, программирование, софт, руководства, документация.
Description: Materials on: Unix, Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, Cisco, adjustment, administration; networks, reports, safety, programming, software, documentation.
Зареєстрован: 2005-06-14 18:13:00