Міжнародний інститут порівняльного аналізу - детальна інформація про сайт

Назва: Міжнародний інститут порівняльного аналізу

Название: Международный институт сравнительного анализа

Title: International Comparative Analysis Institute

Рубрики: НДІ, НВО , Соціологічні дослідження, політологія

Посилання: http://www.icai.org.ua/

Регіон: Київ
Опис: Вивчення та узагальнення передового досвіду в сфері економіки, права, державного управління, місцевого самоврядування. Впровадженню досвіду в практику шляхом внесення пропозицій до органів влади.
Описание: Изучение и обобщение передового опыта в сфере экономики, права, государственного управления, местного самоуправления. Содействие внедрению опыта в практику путем внесения предложений органам власти.
Description: The Institute's experts study and summarize the international experience in the field of economics, law, public administration, local government and facilitate the embodiment of this experience in Ukrainian legislation through preparing the amendment
Зареєстрован: 2002-01-04 16:59:00