Економічний вісник НТУУ "КПІ" - детальна інформація про сайт

Назва: Економічний вісник НТУУ "КПІ"

Название: Экономический вестникПосилання: http://economy.kpi.ua/

Опис: Збірник наукових праць "Економічний вісник НТУУ "КПІ" публікує дослідження з проблем економіки і бізнесу, включено до переліку ВАК України. У збірнику публікуються наукові статті провідних вчених України і зарубіжжя.
Описание: Сборник научных трудов "Экономический вестник НТУУ "КПИ" публикует работы по проблемам экономики и бизнеса, включен в перечень ВАК Украины. В сборнике публикуются научные статьи ведущих ученых Украины и зарубежья.
Зареєстрован: 2011-06-21 05:58:23