Аспірант України - детальна інформація про сайт

Назва: Аспірант України

Название: Аспирант Украины

Title: Ukrainian post-graduate students

Рубрики: Друга освіта, післядипломна освіта

Посилання: http://aspirant.com.ua/

Регіон: Київ
Опис: Висвітлення кола питань, орієнтованих на здобування учених ступенів: вибір напрямку та теми наукового дослідження, організація праці дисертанта.
Описание: Освещение круга вопросов, ориентированных на соискание ученых степеней: выбор направления и темы научного исследования, организация труда диссертанта.
Description: The site contains information for competitors of scientific degree.
Зареєстрован: 2002-09-02 18:09:00