Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка - детальна інформація про сайт

Назва: Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка

Название: Известия НТУУ "КПИ": Философия. Психология. ПедагогикаПосилання: http://novyn.kpi.ua

Опис: Наукове видання “Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка” публікує результати наукових досліджень у галузях філософських, психологічних, педагогічних наук.
Описание: Научное издание "Известия Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт": Философия. Психология. Педагогика" публикует результаты научных исследований в областях философских, психологических, педагогических наук.
Зареєстрован: 2011-03-10 16:20:44