1.
Kyokushin - Karate in Korsun - Shevchenkovskyi Kyokushin - Karate in Korsun - Shevchenkovskyi
http://www.korsun-kyokushin.narod.ru/ - Cherkasy
Clubs of Kyokushin - Karate in Korsun - Shevchenkovskyi. Photo. History of Kyokushin - fighting art of Masutatsu Oyama. Dojo Kun.
2.
Korsun karate organization Korsun karate organization
http://www.korsunkarate.narod.ru - Cherkasy
all karate