1.
Chernigovshchina Chernigovshchina
http://explorechernigov.narod.ru/ - Chernigov
Green tourism; water routes.
2.
3.
Motel Borshna Motel Borshna
http://motelborshna.com.ua/ - Chernigov
Motel Borshna