1.
Сайт www.ielts.com.ua
http://www.ielts.com.ua/ - Donetsk
2.
Arpi department Arpi department
http://www.arpi.com.ua/ - Donetsk
Translations, English training. Information about the company and services.
3.
Компанія "En101"
http://zaimis.com/ - Donetsk
4.
программа CCUSA, Linguist, Lingvist программа CCUSA, Linguist, Lingvist
http://www.lingvist.com.ua - Donetsk
программа CCUSA, Linguist, Lingvist
5.
6.