1.
Готель "Енеїда"
http://eneida.km.ua/ - Khmelnitsky