1.
2.
Limestones mines Limestones mines
http://shtolni.narod.ru/ - Khmelnitsky
Information concerning limestones mines.
3.
Сайт "Велоекстрим"
http://velo-extreme.at.ua - Khmelnitsky
4.