Сайт д. г. н. Д. В. Николаенко - detailed information about the site

Назва: Сайт д. г. н. Д. В. Ніколаенко

Название: Сайт д. г. н. Д. В. НиколаенкоLink: http://www.hiv-aids-epidemic.com.ua/

Опис: Сайт присвячений аналізу епідемії ВІЧ/СНІД.
Описание: Сайт посвящен анализу эпидемии ВИЧ/СПИД.
Registered: 2007-06-13 14:28:00