Socionics - detailed information about the site

Назва: Соціоніка

Название: Соционика

Title: Socionics

Сategories: Marketing/Sociology

Link: http://www.svq.h10.ru/

Region: Khmelnitsky
Опис: Інформація про застосування соціоніки в різних галузях діяльності: виявлення здібностей, підбор кадрів, визначення соц. типів.
Описание: Информация о применении соционики в различных областях деятельности: выявление способностей, подбор кадров, определение соц. типов.
Description: The information on socionics application.
Registered: 2003-10-27 09:39:00