Packing plant "VKiK" - detailed information about the site

Назва: М'ясопереробне підприємство "ВКіК"

Название: Мясоперерабатывающее предприятие "ВКиК"

Title: Packing plant "VKiK"

Сategories: Meat/Sausages

Link: http://vkik.com.ua/

Region: Kirovograd
Опис: Переробка м'яса, виробництво продуктів харчування.
Описание: Переработка мяса, производство продуктов питания.
Description: Processing of meat, manufacture of food stuffs.
Registered: 2004-05-21 20:56:00