Games center Mordor - detailed information about the site

Назва: Центр рольових ігор Мордор

Название: Центр ролевых игр Мордор

Title: Games center Mordor

Сategories: Hobby , Role games

Link: http://www.mordor.kiev.ua/

Region: Kiev
Опис: На сайті інформація про рольові ігри, творчість Толкіена, виготовлення зброї і збруї, бойове й ігрове фехтування, а також малюнки і фотографії, добутки класиків і авторів центру та інше.
Описание: На сайте информация о ролевых играх, творчестве Толкиена, изготовлении оружия и доспехов, боевом и игровом фехтовании, а также рисунки и фотографии, произведения классиков и авторов центра и другое.
Description: Site contains the information concerning role games, Tolkien works etc.
Registered: 2004-08-19 07:18:00