Corba Development - detailed information about the site

Назва: Сайт "Corba Development"

Название: Сайт "Corba Development"

Title: Corba Development

Сategories: Documentation

Link: http://www.corbadev.kiev.ua/

Region: Kiev
Опис: На сайті представлені матеріали по технології Common Object Request Broker Architecture (CORBA), а також по технології побудови розподілених систем, що стрімко розвивається останнім часом.
Описание: На сайте представлены материалы по технология Common Object Request Broker Architecture (CORBA), стремительно развивающейся в последнее время технологии построения распределенных систем.
Description: Site is dedicated to Common Object Request Broker Architecture (CORBA).
Registered: 2000-08-03 16:55:00