Rivne Institute of Slavonic studies - detailed information about the site

Назва: Рівненський інститут слов'янознавства

Название: Ровенский институт славяноведения

Title: Rivne Institute of Slavonic studies

Сategories: Humanitarian

Link: http://www.rissksu.rv.ua/

Region: Rivne
Опис: Вуз нового типу, орієнтований на світові стандарти, забезпечує підготовку фахівців європейського рівня для роботи в західнослов'янських країнах. Колективна форма власності, платне навчання.
Описание: Вуз нового типа, ориентированный на мировые стандарты, обеспечивает подготовку специалистов европейского уровня для работы в западнославянских странах. Коллективная форма собственности, платное обучение.
Description: Site of Rivne Institute of Slavonic studies.
Registered: 2003-11-20 04:00:00