Doctor Vladimir Gavrilyuk - detailed information about the site

Назва: Лікар Володимир Гаврилюк

Название: Врач Владимир Гаврилюк

Title: Doctor Vladimir Gavrilyuk

Сategories: Alternative medicine

Link: http://www.gavrilyuk.kiev.ua/

Region: Kiev
Опис: Інформація про нього, концепція, можливості в організації та проведенні лікування, практиковані методи та методики; діагностовані захворювання, консультація.
Описание: Информация о нем, концепция, возможности по организации и проведению лечения, практикуемые методы и методики; диагностируемые заболевания, консультация.
Description: Information about him, his system and possibilities.
Registered: 2005-03-09 14:18:00