Company '100IK-Kommers' - detailed information about the site

Назва: Компанія "СТОІК-Коммерс"

Название: Компания "СТОИК-Коммерс"

Title: Company '100IK-Kommers'

Сategories: Stock market

Link: http://www.100ik.com/

Region: Donetsk
Опис: Торгівля цінними паперами, організація випусків акцій, облігацій, операції на біржовому та неорганізованому ринку цінних паперів. Інформація про компанію, послуги, аналітичні матеріали.
Описание: Торговля ценными бумагами, организация выпусков акций, облигаций, операции на биржевом и неорганизованном рынке ценных бумаг. Информация о компании, услугах, аналитические материалы.
Description: Trade in securities, organization of share issues, bonds, operations on exchange and unorganized securities market. Information about the companies, services, analytical materials.
Registered: 2005-04-15 12:12:00