Fishing enterprise "Breeze" - detailed information about the site

Назва: Рибальське підприємство "Бриз"

Название: Рыболовецкое предприятие "Бриз"

Title: Fishing enterprise "Breeze"

Сategories: Fishe/Seafood

Link: http://rpbriz.berdyansk.net/

Region: Zaporizze
Опис: Добування і переробка морепродуктів. Інформація про продукцію.
Описание: Добыча и переработка морепродуктов. Информация о продукции.
Description: Catching and processing of seafoods. Information about production.
Registered: 2005-01-07 15:41:00