Chair of Surgical Stomatology DSMU - detailed information about the site

Назва: Кафедра хірургічної стоматології ДонДМУ

Название: Кафедра хирургической стоматологии ДонГМУ

Title: Chair of Surgical Stomatology DSMU

Сategories: Medical institutions , Stomatology , Departments/Chairs

Link: http://www.mfs.dsmu.edu.ua/

Region: Donetsk
Опис: Щелепно-лицьова хірургія і стоматологія. Відомості про історію кафедри, її співробітників, послуги; телеконсультування. Інформація для лікарів, пацієнтів, студентів.
Описание: Челюстно-лицевая хирургия и стоматология. Сведения об истории кафедры, ее сотрудниках, услугах; телеконсультирование. Информация для врачей, пациентов, студентов.
Description: Maxillo-facial surgery and stomatology. Information about chair history, her collaborators, services; telemedicine. Information for doctors, patients, students.
Registered: 2005-01-06 16:02:00