Physicochemical Institute - detailed information about the site

Назва: Фізико-хімічний інститут

Название: Физико-химический институт

Title: Physicochemical Institute

Сategories: Technical

Link: http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/

Region: Ivano-Frankivs'k
Опис: Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті. Розробка технологій вирощування тонкоплівкового напівпровідникового матеріалу на основі халькогенідів металів, комплексне дослідження їх властивостей.
Описание: Физико-химический институт при Прикарпатском университете. Разработка технологий выращивания тонкопленочного полупроводникового материала на основе халькогенидов металлов, комплексное исследование их свойств.
Description: Site of Physicochemical Institute named after Vasil Stefanik.
Registered: 2002-01-31 15:53:00