Courses of foreign languages "Interclass" - detailed information about the site

Назва: Курси іноземних мов "Інтерклас"

Название: Курсы иностранных языков "Интеркласс"

Title: Courses of foreign languages "Interclass"

Сategories: Language Courses

Link: http://interclass.smtp.ru/

Region: Kiev
Опис: Курси іноземних мов "Інтерклас": англійська, німецька мови; на сайті представлена інформація про ціни, навчальні посібники .
Описание: Курсы иностранных языков "Интеркласс": английский, немецкий языки; на сайте представлена информация о ценах, учебных пособиях.
Description: Courses of foreign languages "Interclass": English, German; the site contains information on prices, books.
Registered: 2002-07-17 13:06:00